Nuclear STKC
บทความปี
l
l
l
l
l
 
สรุปบทความเอสทีเคซี 2555
การปฏิบัติงานภายใน สทน.
1.
บทบาทของผู้บริหาร กับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.
100 ล้าน สทน.ทำได้ ด้วยไวน์ฉายรังสี
พลังงานนิวเคลียร์
1.
การหล่อย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ How to Cool a Nuclear Reactor
2.
น้ำสูงสองฟุตท่วมบางส่วนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังเนบราสกา แต่กำแพงน้ำฉุกเฉินปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ได้
3.
ศัพท์กฎหมายที่พบในบทความเรื่องความรับผิดทางนิวเคลียร์
4.
ขีปนาวุธทางทหาร แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ Military Warheads as a Source of Nuclear Fuel
5.
การผลิตน้ำมวลหนัก Heavy Water Production
6.
วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำมวลหนักในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์คืออะไร ? What is the purpose of using heavy water in nuclear reactor?
7.
ยูเรเนียมคืออะไร ? นำมาใช้ได้อย่างไร ? What is uranium? How does it work?
8.
การหมุนเหวี่ยงแยกยูเรเนียมคืออะไร What’s uranium centrifuge?
9.
วิกฤตนิวเคลียร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ? How Japan’s nuclear Crisis works ?
10.
การขโมยลูกระเบิดนิวเคลียร์ง่ายเพียงใด ? How easy is it to steal a nuclear bomb?
11.
โครงการแมนแฮตตันเป็นอย่างไร How the Manhattan Project Worked? ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นของโครงการ
12.
โครงการแมนแฮตตันเป็นอย่างไร How the Manhattan Project Worked? ตอนที่ 2 ความเป็นไปของโครงการแมนฮัตตัน
13.
10 อันดับสุดยอดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Top 10 biggest nuclear power plants in the worldจุดเริ่มต้นของโครงการ
14.
พลังงานนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร ? How Nuclear Power Works?
15.
10 อันดับภัยพิบัติ/อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ อันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์
ฟิสิกส์อนุภาค
1.
4 กรกฎาคม 2555 เซิร์นประกาศการค้นพบอนุภาคฮิกกส์โบซอน
2.
พวกข้าพเจ้าขอนำเสนอฮิกก์ซอน
3.
ปีเตอร์ ฮิกกส์
การป้องกันรังสี
1.
เกริ่น ๆ เรื่องการป้องกันรังสี
2.
ลำดับเวลา 50 ปีแรกของรังสีเอกซ์และการป้องกันรังสีเอกซ์
3.
มาตราวัดเกี่ยวกับผลทางชีวภาพของการรับรังสี
4.
กำเนิดเครื่องสำรวจรังสี
5.
สปินทาริสโคป (กล้องแสงวับ) : วิลเลียม ครูกส์ กับทะเลแสงเรืองอันปั่นป่วน
6.
รังสีมีผลต่อมนุษย์อย่างไร ? How Does Radiation Affect Humans?
7.
รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าด้านรังสี
8.
คำศัพท์จากบทความเกี่ยวกับการป้องกันรังสี ชุดที่ 1
9.
การใช้กะเพราเป็นยาต้านผลของรังสี
10.
เครื่องสำรวจรังสีของเอ็นบีเอสในยุคแรก ๆ
11.
ซีเวิร์ต
12.
ปริมาณรับรังสี : แค่นี้ ! แค่ไหน ?
13.
อันดับของขนาด : ปริมาณรับรังสี
14.
เกรย์กับซีเวิร์ต และการป้องกันรังสี
15.
ความเป็นมาของหน่วยซีเวิร์ต
  ประวัติย่อการตรวจหาและการวัดรังสีชนิดก่อไอออน
16.
เกริ่นนำ
17.
เครื่องตรวจหารังสีรุ่นแรก ๆ อันเนื่องมาจากการค้นพบรังสี
18.
ผลของรังสีด้านต่าง ๆ ที่เรียนรู้มาจากการค้นพบรังสี
19.
วิวัฒนาการอุปกรณ์วัดรังสี : การถ่ายรูป

20.

วิวัฒนาการอุปกรณ์วัดรังสี : การเปล่งแสงวับ
21.
วิวัฒนาการอุปกรณ์วัดรังสี : การแตกตัวเป็นไอออน
22.
วิวัฒนาการอุปกรณ์วัดรังสี : ผลึกของแข็ง
23.
วิวัฒนาการอุปกรณ์วัดรังสี : วิธีจำเพาะอื่น ๆ
24.
วิวัฒนาการอุปกรณ์วัดรังสี : บทสรุป
  10 ลำดับอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากรังสีอันเป็นที่กล่าวขวัญ
25.
เกริ่นนำ
26.
ลำดับที่ : 10 เซซิล เคลลีย์ (Cecil Kelley)
27.
ลำดับที่ : 9 แฮร์รี เค. แด็กเลียน จูเนียร์ (Harry K. Daghlian, Jr.)
28.
ลำดับที่ : 8 หลุยส์ สโลติน (Louis Slotin)
29.
ลำดับที่ : 7 เอเบน แม็กเบอร์นีย์ ไบเออส์ (Eben McBurney Byers)
30.
ลำดับที่ : 6 ฮิโระชิ โคจิ (Hiroshi Couchi)
31.
ลำดับที่ : 5 มารี กูรี (Marie Curie)
32.
ลำดับที่ : 4 อะเล็กซานเดอร์ ลิตวิเนนโค (Alexander Litvinenko)
33.
ลำดับที่ : 3 เรือดำน้ำโซเวียต เค-19 (Soviet Submarine K-19)
34.
ลำดับที่ : 2 เชอร์โนบิล (Chernobyl)
35.
ลำดับที่ : 1 ฮิโรชิมาและนางาซากิ (Hiroshima and Nagasaki)
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.
รังสีรักษาระยะใกล้ : Brachytherapy
2.
มารู้จักกับ “รังสีรักษาระยะใกล้ด้วยอัตราปริมาณรังสีสูง” Understanding High Dose Rate Brachytherapy
3.
ไอโซโทปรังสีคืออะไร และทำขึ้นได้อย่างไร ? Radioisotopes: What Are They and How Are They Made?
4.
ประวัติและพัฒนาการของการใช้รังสีรักษาด้วยอนุภาคชนิดต่าง ๆ
5.
วินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบด้วยซีทีสแกนปริมาณรังสีต่ำ
6.
หลักการพื้นฐานของ เพ็ต/ซีที (PET/CT) Basic Principles of PET/CT
7.
หลักการพื้นฐานของลูกระเบิดอะตอม The Basic Principle of the Atomic Bomb
8.
การผลิตนิวไคลด์กัมมันตรังสี&ไอโซโทปกัมมันตรังสี Radioisotope &Radionuclide Production
9.
มหาวิทยาลัย แห่งวิสคอนซิน จะสร้างกระบวนการผลิตไอโซโทปเพื่อการแพทย์ โมลิบดีนัม-99 โดยไม่ต้องใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ U of Wisconsin to Build Reactorless Mo-99 Medical Isotope Generation Facility
10.
เรียกร้องรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ให้จำกัดการผลิตไอโซโทปเพื่อการแพทย์ ด้วยยูเรเนียมเสริมสมรรถะสูงของรัสเซีย Congress urged to restrict Russian with HEU
11
รายงาน การวิจัย ยูเรเนียมเสริมสมรรถะสูงสำหรับการผลิตไอโซโทปในแคนาดาและรัสเซีย จะดำเนินการต่อหรือยกเลิก HEU For Isotope Production in Canada and Russia: Expansion or Phaseout
12.
เวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นอย่างไร ? How Nuclear Medicine Works?
13.
รังสีนิวเคลียร์เป็นอย่างไร ? How Nuclear Radiation Works?
อาหารฉายรังสี
1.
1. อาหารฉายรังสี : สภาวการณ์ของอาหารฉายรังสี
ประวัติศาสตร์นิวเคลียร์
1.
วาทะของรัทเทอร์ฟอร์ด
2.
รางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์มาตรฐานเรเดียมสากล
3.
สว่างไสวไปกับสาวเรเดียม : (Radium Girls)
4.
อนุสาวรีย์ผู้สละชีพเพื่อรังสีเอกซ์และเรเดียม Monument to the X-ray and Radium Martyrs
5.
สุนทรพจน์ของมารี กูรี ว่าด้วยการค้นพบเรเดียม วาสซาร์คอลเลจ พูคิปซี นิวยอร์ก
6.
มารี กูรี กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสองท่าน
7.
มาดามกูรีกับเรเดียม 1 กรัม
8.
หน่วย “คูรี” ตั้งตามชื่อของใคร
  เรื่องแปลชุด : ตำนานจากยุคอะตอม
9.
บันทึกว่าด้วยต้นกำเนิดของคำศัพท์ “บาร์น”
10.
เรินต์เกนกับรังสีล่องหน
11.
ตำนานของเอมิล กรูเบ (ตอนที่ 1)
12.
ตำนานของเอมิล กรูเบ (ตอนที่ 2)
13.
แอลซอสกับทอเรียมของนาซี
14.
ตำนานสี่เรื่องของจอร์จ เดอเฮเวชี : เรื่องที่ 1 สกัดตะกั่วออกไป
15.
ตำนานสี่เรื่องของจอร์จ เดอเฮเวชี : เรื่องที่ 2 เฮเวชีกับเจ้าบ้านสตรี
16.
ตำนานสี่เรื่องของจอร์จ เดอเฮเวชี : เรื่องที่ 3 มาดื่มชากันเถอะ
17.
ตำนานสี่เรื่องของจอร์จ เดอเฮเวชี : เรื่องที่ 4 เฮเวชีกับนักบุญ
18.
การค้นพบธาตุแฟรนเซียม
19.
แฟร์มีระดมยิงทองคำ กับเฮเวชีคิดค้นการอาบรังสีนิวตรอน
ธาตุกัมมันตรังสี
1.
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพลูโทเนียม Fact sheet on Plutonium
2.
เรเดียม
3.
แฟรนเซียม
4.
เรดอนแก๊สเป็นอย่างไร How Radon Works?
ข่าว
1.
การพลิกผันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบบราวน์เห็นได้เป็นครั้งแรก
2.
ใช้ไวรัสสร้างวัสดุใหม่ ๆ
3.
นอร์แมน แรมซีย์
4.
ภาพแผลในใจ
5.
กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาส่งเสริมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก
6.
การปลดปล่อยไดนิวตรอนเห็นได้เป็นครั้งแรก
7.
คนท้องก็ฮัลโหลได้
8.
เครื่องชั่งไวที่สุดในโลกสามารถวัดถึงระดับยอกโตกรัม (มวลของโปรตอน)
9.
ลูกกำพร้า
10.
รังสีเอกซ์แฉตีนงู !?!
11.
ปริซึมซิลิคอนสามารถเบนรังสีแกมมา
12.
หนีร้อนมาพึ่งเย็น (Tuna carry Fukushima radiation to California)
13.
ตะกอนน้ำวุ้นตา แสงแวบในลูกตา วุ้นตาเสื่อม Floaters, Flashing, and Vitreous Degeneration