Nuclear Science
STKC 2555

การใช้กะเพราเป็นยาต้านผลของรังสี

วิเชียร รตนธงชัย
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากการใช้ กะเพรา (Tulsi) ในยาพื้นบ้านสำหรับแก้ไอ แก้ไข้ และอาการเจ็บป่วยบางอย่าง นักวิทยาศาสตร์อินเดีย ได้ใช้กะเพรา สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการจากการได้รับรังสี โดยการทดสอบในเบื้องต้นแสดงผลการทดลองที่เป็นบวก
 
  http://postnoon.com/2012/01/10/tulsi-to-be-used-for-anti-radiation-medicine/18164

นักวิทยาศาสตร์ที่องค์การวิจัยและพัฒนาทางทหาร (Defence Research and Development Organisation (DRDO) ได้พัฒนาตัวยาที่ใช้ส่วนผสมของกะเพราสำหรับใช้ในการรักษาผู้ที่มีอาการป่วยจากการได้รับรังสี ซึ่งตัวยานี้อยู่ในช่วงของการทดสอบระยะที่สอง

การทดลองในสัตว์ทดลอง
การทดลองในหนูทดลองเพื่อยืนยันผลในการต้านทานผลของรังสี (anti-radiation) และผลในการต้านอนุมูลอิสระ ของกะเพรา โดยนักวิทยาศาสตร์และนักรังสีวิทยาของ DRDO ทำการทดลองที่วิทยาลัยแพทย์ Kasturba เมือง Manipal

หนูที่ได้รับรังสีจะได้รับสารสกัดจากกะเพรา ทำให้การตายจากการได้รับรังสีที่ไขกระดูกจะมีส่วนที่รอด เมื่อได้รับสารสกัดจากกะเพรา

ความหวังสำหรับการอยู่รอดจากมะเร็ง :
การค้นพบสรรพคุณในการลดผลกระทบจากการได้รับรังสีของกะเพรา เป็นความหวังสำหรับการอยู่รอดของผู้ป่วยมะเร็ง

จากการที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่า กะเพรามีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และสามารถฟื้นฟูเซลล์ที่ได้รับความเสียหาย จากการได้รับรังสี Dr. W Selva-murthy ผู้บริหารของ DRDO กล่าวในการประชุมสภาวิทยาศาสตร์อินดีย (Indian Science Congress) ครั้งที่ 99 ว่า “การทดสอบตัวยาจากกะเพรานี้ อยู่ในช่วงของการทดสอบทางคลินิกระยะที่สอง ซึ่งจะทำการทดสอบเพิ่มเติมก่อนที่จะนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ และการทดสอบในสัตว์ก็ให้ผลสนับสนุนเป็นอย่างดี เช่นกัน”

นอกจากกะเพราแล้ว ยังได้มีการทดลองในพืชสมุนไพรชนิดอื่น ได้แก่ sea-buckthorn และ podophyllum hexandrum ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงการรักษาผลที่เกิดจากการได้รับรังสีเท่านั้น แต่ยังต้องการที่จะใช้สำหรับการป้องกัน สำหรับหน่วยกู้ภัย ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากรังสี

http://www.fastheadlines.com/tulsi-to-be-used-for-anti-radiation-medicine/

Selva-murthy กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกในโลก ที่มีการใช้กระเพราสำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยจากการได้รับรังสี ตัวยานี้สามารถนำไปใช้ในการรักษาได้ทั้งกับคนและสัตว์ งบประมาณโครงการนี้ประมาณ 70 ล้านรูปี (7 crore)”
Selva-murthy กล่าวเสริมว่า “การรักษาการเจ็บป่วยที่มีการใช้รังสีมักจะมีความเป็นพิษสูง ตัวยานี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการรักษาด้วยรังสี ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น”

นอกจากนั้น องค์การวิจัยนี้ยังได้พัฒนาครีม Alocal ที่ทำจากว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) เพื่อให้ทหารที่ปฏิบัติงาน อยู่ในที่สูงใช้ เพื่อป้องกันน้ำแข็งกัด (frostbite) โดยได้ผลิตออกมาให้กองทัพแล้วจำนวน 5 แสน (lakh) กระปุก โดยนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนายาสมุนไพรอีกหลายชนิด บางอย่างผลิตขึ้นใช้เฉพาะสำหรับกองทัพ
กะเพรา หรือ holy basil มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Ocimum sanctum เป็นสมุนไพรที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของอินเดีย มีสรรพคุณมากมายในการรักษาเกี่ยวกับอาการไอ แก้เครียด เบาหวาน ปวดศีรษะ เจ็บคอ แมลงกัด นิ่วในไต นัยน์ตาไม่ปกติ ช่วยฟื้นฟูกำลัง หัวใจไม่ปกติ แพ้ที่ผิวหนัง ติดเชื้อในปาก ทางเดินหายใจไม่ปกติ และแก้ไข้หวัด

จาก Tulsi To Be Used For Anti-radiation Medicine

โพสต์เมื่อ : 11 เมษายน 2555