Nuclear Science
STKC 2555

รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าด้านรังสี

สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


หมายเหตุ :      การทับศัพท์ชื่อเมื่อนักวิทยาศาสตร์นั้น ๆ เป็นชนชาติใด ก็ใช้หลักการทับศัพท์ตามภาษาของชนชาตินั้น ยกตัวอย่าง Robert Hofstadter เชื้อสายเป็นชาวเยอรมันแต่มีสัญชาติอเมริกัน จึงใช้หลักการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้เป็น รอเบิร์ต ฮอฟสตัดเทอร์ ซึ่งหากทับศัพท์เป็นเยอรมันก็จะเป็น โรเบิร์ต โฮฟชตัดเทอร์

1. Becquerel, Henri; Becquerel, Antoine Henri (แบ็กเกอแรล, อองรี; แบ็กเกอแรล,อองตวน อองรี)

ค.ศ. 1852-1908, ฝรั่งเศส

  • ผู้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี
2. Bennett, Abraham (เบนเนตต์, อะบราฮัม)

ค.ศ. 1749-1799, อังกฤษ

  • ผู้ประดิษฐ์อิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นทองคำเปลว (gold-leaf electroscope)
3. Boyle, Robert (บอล์ย, รอเบิร์ต)

ค.ศ. 1627-1691, อังกฤษ

  • อธิบาย ปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์
4. Cerenkov, Pavel (เซเรนโกฟ, พาเวล)

ค.ศ. 1904-   , โซเวียต

  • การแผ่รังสีเซเรนโกฟ (Cerenkov radiation)
5. Chadwick, James (แชดวิก, เจมส์)

ค.ศ. 1891-1974, อังกฤษ

  • ผู้ค้นพบนิวตรอน
6. Crookes, William (ครูกส์, วิลเลียม)

ค.ศ. 1832-1919, อังกฤษ

  • ประดิษฐ์ หลอดปล่อยประจุครูกส์ (Crookes tube) และกล้องสปินทาริสโคป (spinthariscope)
7. Curie Marie (Madame Curie) [กูรี, มารี (มาดามกูรี หรือ มาดามคูรี)]

ค.ศ. 1867-1934, โปแลนด์-ฝรั่งเศส

  • เตรียม “สารเรเดียมมาตรฐานระหว่างประเทศ” (international radium standard) และมีส่วนตั้งหน่วย “คูรี” (Curie)
  • ผู้ค้นพบธาตุกัมมันตรังสี 2 ชนิด คือ พอโลเนียมและเรเดียม (ร่วมกับ ปีแอร์ กูรี)
8. Curie, Pierre (กูรี, ปีแอร์)

ค.ศ. 1859-1906, ฝรั่งเศส

  • ผู้ค้นพบธาตุกัมมันตรังสี 2 ชนิด คือ พอโลเนียมและเรเดียม (ร่วมกับ มารี กูรี) และทฤษฎีของสารพาราแมกเนติก
9. Daniels, Farington (แดเนียลส์, แฟริงตัน)

ค.ศ. 1889-1972, อเมริกัน

  • เสนอวิธีใช้ ผลึกแอลคาไลเฮไลด์ (alkali halide crystal) สำหรับวัดปริมาณรังสี
10. Danlos, Henri-Alexandre (ดองโล, อองรี-อาเล็กซองดร์)

ค.ศ. 1844-1912, ฝรั่งเศส

  • ตรวจสอบผลของรังสีจากเรเดียมต่อผิวหนัง เพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังบางชนิด
11. Frisch, Otto (ฟริช, ออทโท)

ค.ศ. 1904-1979, ออสเตรีย-อังกฤษ

  • ประดิษฐ์ ห้องก่อไอออนฟริชกริด (Frisch grid ionization chamber) ใช้วัดสเปกตรัมของรังสีแอลฟา พัฒนาเป็น เครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน (proportional counter)
12. Geiger, Hans (ไกเกอร์, ฮันส์)

ค.ศ. 1882-1945, เยอรมัน

  • (ร่วมกับเออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด) ใช้หลอดบรรจุด้วยแก๊สสำหรับตรวจวัดรังสีแอลฟา และพัฒนาเครื่องนับอนุภาคบีตา
  • (ร่วมกับ วอลเทอร์ มึลเลอร์) ประดิษฐ์ เครื่องนับไกเกอร์-มึลเลอร์ (Geiger-Muller counter) หรือ เครื่องนับจีเอ็ม (GM counter)
13. Gilbert, William (กิลเบิร์ต, วิลเลียม)

ค.ศ. 1544–1603, อังกฤษ

  • ประดิษฐ์ อิเล็กโทรสโคป (electroscope) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแรกของโลก
14. Greinacher, Heinrich (ไกรนาเคอร์, ไฮน์ริช)

ค.ศ. 1880–1974, สวิส

  • คิดวิธีขยายสัญญาณที่อนุภาครังสีทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน
15. Grubbe, Emile (กรูเบ, เอมิล)

ค.ศ. 1875-1960, อเมริกัน

  • ก่อนที่รังสีเอกซ์จะถูกค้นพบ ได้ศึกษาหลอดปล่อยประจุแคโทด (cathode discharge tube) เกิดผิวหนังไหม้ที่มือทั้งสองข้าง ทราบภายหลังว่าเกิดจากรังสีเอกซ์
  • ชาวอเมริกันคนแรกที่ใช้รังสีเอกซ์ในการรักษาทางการแพทย์
  • คนแรกที่ใช้ตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีเอกซ์
16. Heckelsberg, Louis (เฮกเคลเบิร์ก, หลุยส์)

ค.ศ. 1922-1997, อเมริกัน

  • พบความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณรังสีที่รับไว้ (radiation-dose) กับปริมาณของการเกิดเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์
17. Hess, Victor (เฮสส์, วิกเตอร์)
 • ค.ศ. 1883–1964, ออสเตรีย-อเมริกัน
  • ใช้อุปกรณ์ ห้องการแตกตัวเป็นไอออน (ion chamber) ขึ้นบอลลูนไปวัดรังสี เพื่อพิสูจน์ว่าบนฟ้ามีรังสีสูงกว่าบนพื้นดิน
  • ผู้ค้นพบและตั้งชื่อ รังสีคอสมิก (cosmic radiation หรือ cosmic rays)
18. Hofstadter, Robert (ฮอฟสตัดเทอร์, รอเบิร์ต)

ค.ศ. 1915–1990, อเมริกัน

  • ค้นพบ ผลึกโซเดียมไอโอไดด์กระตุ้นด้วยแทลเลียม (thallium-activated sodium iodide crystal: NaI(Tl))
19. Langsdorf, Alexander (แลงส์ดอร์ฟ, อะเล็กแซนเดอร์)

ค.ศ. 1934–1983

  • ประดิษฐ์ ห้องหมอก (cloud chamber) ที่ทำงานได้ต่อเนื่อง
20. McKibben, Joseph (แมกคิบเบน, โจเซฟ)

ค.ศ. 1913-  , อเมริกัน

  • หลอดบรรจุแก๊สแบเรียมฟลูออไรด์ (BF3) สำหรับตรวจหานิวตรอนเร็ว
  • ผู้กดสวิตช์จุดระเบิดลูกระเบิดอะตอมลูกแรกของโลก
21. Mueller, Walther (มึลเลอร์, วอลเทอร์)

ค.ศ. 1905-1979, เยอรมัน

  • (ร่วมกับ ฮันส์ ไกเกอร์) ประดิษฐ์ เครื่องนับไกเกอร์-มึลเลอร์ (Geiger-Muller counter) หรือ เครื่องนับจีเอ็ม (GM counter)
22. Roentgen, Wilhelm Konrad (เรินต์เกน, วิลเฮล์ม คอนราด)

ค.ศ. 1845-1923, เยอรมัน

  • ผู้ค้นพบรังสีเอกซ์
23. Rutherford, Ernest (รัทเทอร์ฟอร์ด, เออร์เนสต์)

          ค.ศ. 1871-1937, อังกฤษ

  • (ร่วมกับฮันส์ ไกเกอร์) ใช้หลอดบรรจุด้วยแก๊สสำหรับตรวจวัดรังสีแอลฟา และพัฒนาเครื่องนับอนุภาคบีตา
24. Thomson, Joseph John (J.J. Thomson) [ทอมสัน, โจเซฟ จอห์น (เจ.เจ. ทอมสัน)]

          ค.ศ. 1856-1940, อังกฤษ

  • ผู้ค้นพบอิเล็กตรอนและวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน
25. Wick, Frances (วิก, แฟรนซิส)

ค.ศ. 1914- , อเมริกัน

  • ศึกษาผลของรังสีเอกซ์ ต่อปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ นำไปสู่การพัฒนา มาตรปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ (thermoluminescent dosimeter) หรือ ทีแอลดี (TLD)
26. Wilson, Charles; Wilson, Charles Thomson Rees; Wilson, C. T. R. (วิลสัน, ชาร์ลส์; วิลสัน, ชาร์ลส์ ทอมสัน รีส์; วิลสัน, ซี.ที.อาร์.)

ค.ศ. 1869–1959, สกอต

  • ผู้ประดิษฐ์ ห้องหมอก (cloud chamber)
27. Wynn-Williams, Charles Eryl (วินน์-วิลเลียมส์, ชาร์ลส์ เอริล)

ค.ศ. 1903–1979ม อังกฤษ

  • พัฒนาเป็น เครื่องขยายเชิงเส้น (linear amplifier) ซึ่งสามารถขยายสัญญาณพัลส์ภายในห้องการแตกตัวเป็นไอออนชนิดตื้น (shallow ionization chamber) ที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคแอลฟาผ่านเข้ามา

โพสต์เมื่อ : 26 มีนาคม 2555