Nuclear Science
STKC 2555

มหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซิน จะสร้างกระบวนการผลิตไอโซโทปเพื่อการแพทย์ โมลิบดีนัม-99 โดยไม่ต้องใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
U of Wisconsin to Build Reactorless Mo-99 Medical Isotope Generation Facility

โกมล อังกุรรัตน์
อดีตผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ไอโซโทปรังสี (เกษียณ)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

            ไอโซโทปรังสีโมลิบดีนัม-99 (Mo-99) คือไอโซโทปรังสีตัวแม่ที่จะสลายกัมมันตรังสีให้ไอโซโทปตัวลูก คือ เทคนีเชียม-99เอ็ม (Tc-99m) ซึ่งเป็นไอโซโทปอันสำคัญ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกว้างขวางเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง และงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ แต่ได้เกิดกรณีวิกฤตการขาดแคลนโมลิบดีนัม-99 และในสหรัฐอเมริกาไม่มีแหล่งที่ผลิตไอโซโทปรังสีตัวนี้ การผลิตโมลิบดีนัม-99 ส่วนมากจะใช้ยูเรเนียมเสริมสมรรถะสูง (HEU) มาอาบรังสีนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มี นิวตรอนฟลักซ์สูง ดังนั้น หมายถึงต้องมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และต้องตอบคำถามในเรื่องของการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แก่หน่วยงานที่ควบคุม ในปีที่แล้ว รัฐบาลแคนาดาได้ให้งบประมาณ 15 ล้านดอลลาร์อเมริกัน แก่ Canadian Light Source ซึ่งมีเครื่องซิงโครทรอนขนาด 2.9 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ (2.9 GeV synchrotron) เพื่อการพัฒนาในการใช้รังสีเอกซ์ (X-rays) มาผลิต โมลิบดีนัม-99

          หลังจากนั้นด้วยการลงทุนด้วยตัวเอง 4.6 ล้านดอลลาร์อเมริกัน เมื่อปีที่แล้ว ของ North Star Medical Radioisotopes ได้ดำเนินการอย่างเดียวกัน หน่วยงาน America’s National Nuclear Security Administration (NNSA) ได้ร่วมมือกับสถาบัน Morgridge เพื่อการวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล ด้วยงบประมาณ 85 ล้านดอลลาร์อเมริกัน ในการสร้างเครื่องเร่งอนุภาค เพื่อการผลิตโมลิบดีนัม-99

รายงานข่าวจากหน่วยงานความปลอดภัยของรัฐบาลมีใจความว่า :
          เจ้าหน้าที่ของ Morgridge กล่าวว่า เงินทุนจะสนับสนุนให้พนักงานของ 12 สถาบัน เน้นด้าน เทคนิคของโครงการในขณะที่ SHINE Medical Technologies จะทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วงหลัก และใช้ความสมดุลในการพัฒนาโรงงานมูลค่า 85 ล้านดอลลาร์อเมริกัน ให้มีศักยภาพในการผลิตโมลิบดีนัม-99
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NNSA และ Morgridge รวมทั้งหมด 20.6 ล้านดอลลาร์อเมริกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจัดการออกเงินสนับสนุนมีมูลค่าเท่า ๆ กัน จะเป็นตัวเร่งในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการผลิตโมลิบดีนัม-99 ของ Morgridge โดยไม่ต้องใช้ HEU ในทำนองเดียวกัน เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในประเทศ กับหน่วยงานสากล ที่ตกลงกันในเรื่องการไม่เผยแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ โมลิบดีนัม-99 ที่ผลิตโดย Morgridge ยังจะสนับสนุนเป้าหมาย ของการสร้างอุปทานภายในประเทศที่มั่นใจได้ ของไอโซโทปรังสีที่เกิดวิกฤตสำคัญทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยของสหรัฐอเมริกา

ถอดความจาก M edgadget.com/2012/05 u-of-wisconsin-to-build-reactorless-mo-99-medical-isotope-generation-facility.html
ข้อมูลเมื่อ 15 May 2012

โพสต์เมื่อ : 3 กรกฎาคม 2555