Nuclear Science
STKC 2555

10 ลำดับอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากรังสีอันเป็นที่กล่าวขวัญ

ลำดับที่ :

9

แฮร์รี เค. แด็กเลียน จูเนียร์ (Harry K. Daghlian, Jr.)

สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           แฮร์รี เค. แด็กเลียน จูเนียร์ (Harry K. Daghlian Jr. หรือ Haroutune Krikor Daghlian, Jr.) ชาวอเมริกัน มีเชื้อสายชาวอาร์เมเนีย เป็นนักฟิสิกส์ใน โครงการแมนแฮตตัน (Manhattan Project) ซึ่งเป็นโครงการสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อสร้าง ลูกระเบิดอะตอม (atomic bomb)

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 1945 แด็กเลียน ทำการทดลอง โดยการพยายามสร้าง ตัวสะท้อนนิวตรอน (neutron reflector) ด้วยการใช้มือจัดเรียง อิฐทังสเตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide brick) ไว้รอบแกนพลูโทเนียม ตัวสะท้อนนิวตรอนที่ว่านี้จะสะท้อนอนุภาคนิวตรอนกลับเข้าไปในแกนพลูโทเนียม และทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพิ่มขึ้น

          ขณะที่ แด็กเลียน กำลังขยับอิฐก้อนสุดท้ายอยู่เหนือกองอิฐเพื่อหาตำแหน่งวางที่เหมาะสม พลันเครื่องนับนิวตรอนก็ส่งสัญญาณเตือนออกมา อันแสดงว่าการวางเพิ่มอิฐก้อนนี้ จะทำให้ระบบเข้าสู่ ภาวะวิกฤตยวดยิ่ง (supercritical) ซึ่งปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์จะเกิดรุนแรงจนเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้ ดังนั้น เขาจึงชักมือกลับ แต่อิฐก้อนนั้นกลับหลุดมือ หล่นลงไปตรงกลางหมู่อิฐที่ก่อเรียงไว้ก่อน และอิฐก้อนนี้ที่เพิ่มเข้าไป ก็ทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์เข้าสู่ ภาวะวิกฤตยวดยิ่ง ในทันที

          ทันทีที่ก้อนอิฐหล่นลงไป แด็กเลียน ตกใจมาก และพยายามปัดก้อนอิฐออกไป แต่ก็ไม่สำเร็จ สภาพการณ์จึงบังคับให้เขาต้องรื้อกองอิฐทังสเตนคาร์ไบด์ออกไปบางส่วน เพื่อเป็นการหยุดปฏิกิริยา แต่ก็ทำให้เขาได้รับรังสีนิวตรอนในระดับ ปริมาณรังสีถึงตาย (lethal dose)

          แด็กเลียน เสียชีวิตใน 25 วันต่อมา เขาได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย โดยทำงานประกอบกองอิฐในห้องปฏิบัติการ ล่วงเลยเวลาจนถึงเวลากลางคืนและทำโดยลำพัง

แฮร์รี เค. แด็กเลียน จูเนียร์

เกิด

4 พฤษภาคม 1921
เมืองวอเทอร์เบอรี มลรัฐคอนเนกทิคัต

ตาย

15 กันยายน 1945 (อายุ 24 ปี)
ลอสอะลาโมส มลรัฐนิวเม็กซิโก

สาเหตุการตาย

ภาวะพิษรังสี (radiation poisoning)

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว

อาชีพ

นักฟิสิกส์

ภูมิลำเนา

นิวลอนดอน มลรัฐคอนเนกทิคัต

จาก

โพสต์เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2555