STKC 2553

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

     
     
     
     

บอกไปใครจะเชื่อ ว่าหน่วยงานวิทยาศาสตร์อย่าง สทน. จะพิมพ์ หนังสือแฟชันออกมาเผยแพร่เล่มหนึ่ง เรื่องมีว่า...

เมื่อวันเสาร์ที่  20 กุมภาพันธ์ 2553  บริเวณลานจัดแสดง Eden ชั้น G ศูนย์การค้า CENTRAL WORLD   ถ.ราชประสงค์ กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเรียกย่อ ว่า สทน. ได้จัด กิจกรรม “1 วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์  Neclear in your life” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นิวเคลียร์ ปี 2552  ซึ่ง สทน.ต้องการสื่อสารกับประชาชน เพื่อสร้างมิติและมุมมองใหม่ จากการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งสำคัญต่อการ พัฒนาประเทศด้าน ต่าง ๆ และให้ประชาชนได้รับรู้ และมีความเข้าใจ มากขึ้น จากการสัมผัสกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างใกล้ชิด โดย ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว  ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 วันของ กิจกรรม ผู้ร่วมงานได้พบกับความอัศจรรย์ ของประโยชน์ จากเทคโนโลยี นิวเคลียร์หลากหลายด้าน  ภายใต้แนวคิด “เพียง 1 วัน คุณจะได้ รู้จักและได้สัมผัสกับความ อัศจรรย์ จากการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ อย่างครบถ้วน เพราะว่า Nuclear is in your life”

  • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้ประชาชน ได้รู้จักและเข้าใจ ซึ่งจะช่วยจุด ประกายความสนใจ เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ มากขึ้น  พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ของ สทน.กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และสื่อมวลชน
  • เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของ สทน.  กลุ่มบริษัท  โรงงาน หรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ นำเสนอให้แก่ประชาชน และสื่อมวลชนได้รับทราบ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มสื่อมวลชนแขนง ต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนกลุ่มคน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ สทน.

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมากมายบนเวที การเสวนา การแสดงแฟชันโชว์การแสดงของนักร้องดัง การแสดงที่อลังการ การจัดนิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมชิงรางวัล

ต่อมา ในงานวาระครบ 4 ปีของ สทน. ที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ก็ได้นำแฟชัน ที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งโชว์เครื่องประดับอัญมณีที่ผ่านการฉายรังสีให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยได้นักแสดงและนางแบบชั้นนำมาร่วมแสดงแบบ มาออกแสดงอีก ครั้งหนึ่ง บนเวทีกลางแจ้ง แฟชั่นโชว์ชุดนี้มีชื่อว่า 2010 Miracle nuclear for your life หรือ

อัศจรรย์นิวเคลียร์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็น การแสดงผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในชีวิตประจำวัน ผ่านชุด เสื้อผ้าแฟนซี อาทิ ชุดรังไหม ชุดต้นข้าว ชุดบัวจันทร์โกเมน ชุดกระดาษ ชุดลูกชิ้น ชุดผลไม้ฉายรังสี เป็นต้น พร้อมทั้งการแสดง แฟชั่นโชว์ชุดเครื่องประดับอัญมณี ที่ผ่านการ ฉายรังสีเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าให้ อัญมณี รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ชุด โดยมี จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา เอมี่ กลิ่นประทุม ชาม โอสถานนท์ เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร และ ลูกตาล-อาริษา วิลล์ ร่วมแสดงแบบ

(ภาพจาก ASTV ผู้จัดการ)

 
 

เพื่อไม่ให้แฟชันชุดนี้ละลายหายไปในอากาศคงเหลือแต่ภาพแฟชันอันงดงาม ที่คงเหลือเพียงความทรงจำอันเลือนราง กับความเข้าใจการใช้ประโยชน์ พลังงานนิวเคลียร์ที่เริ่มกระท่อนกระแท่น ดังนั้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 สทน.จึงได้นำแฟชันชุดนี้ แนวคิดการออกแบบชุด และประโยชน์ของการใช้ พลังงานนิวเคลียร์อันเป็นที่มาของแฟชันชุดต่าง ๆ มารวบรวมไว้โดยจัดพิมพ์ เป็นหนังสือ FASHION BOOK ชื่อว่า “Nuclear NEW LOOK FOR YOUR LIFE” และเพื่อ ช่วยเผยแพร่ให้ได้กว้างขวางและรวดเร็วในยุคไอที stkc จึงได้นำมาเสนอ ให้ได้อ่าน และ ดู ได้อย่างเต็มอิ่มบนเว็บไซต์ เป็นตอน ๆ และได้เพิ่มเติมข้อมูลวิชาการไว้ให้้ด้วยตามสมควร

 

ขอเชิญติดตามได้ ณ บัดนี้