STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (20)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา ในด้านจำนวนที่ นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

1

ไอแซก นิวตัน

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-10

1643 – 1727

นิวตัน ชาวอังกฤษผู้ที่เป็น นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักปรัชญาธรรมชาติ (natural philosop hy: ยุคนั้นยังถือว่าเป็นปรัชญาชั้นรอง ที่พัฒนาต่อมา เป็นวิทยาศาสตร์) นักเล่นแร่แปรธาตุ (alchemist ) นักเทววิทยา (theology) และบุรุษหนึ่งที่มีอิทธิพล มากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หนังสือ ของเขาชื่อว่า Philosophiae Naturalis Principia Mathematica เรียกสั้น ๆ ว่า The Principia ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1687 ถือกันว่า เป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุด ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ในงานชิ้นนี้ นิวตัน ให้อรรถาธิบายว่าด้วย ความโน้มถ่วงของเอกภพ (universal gravitation) และกฎของการเคลื่อนที่ 3 ประการ อันวางรากฐานให้กับกลศาสตร์แบบฉบับ (classical mechanics) ซึ่งครอบงำความคิดด้าน วิทยาศาสตร์ ว่าด้วยเอกภพเชิงฟิสิกส์อยู่นานต่อมาอีก 3 ศตวรรษ และเป็นพื้นฐาน ให้กับวิศวกรรมศาสตร์ สมัยใหม่

นิวตันแสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนที่ของวัตถุบนโลก และเทห์ฟากฟ้า (celestial bodies) ตกอยู่ภายใต้ กฎธรรมชาติเดียวกันหลายข้อ โดยสาธิตให้เห็นว่า กฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ สอดคล้องดีกับทฤษฎีความโน้มถ่วงของเขา ดังนั้น เป็นอันขจัดข้อสงสัยสุดท้ายเกี่ยวกับ “แนวคิดศูนย์สุริยะ” และขับดันการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ไปข้างหน้า

ในด้านกลศาสตร์ นิวตันวางหลัก “การอนุรักษ์โมเมนตัม และโมเมนตัมเชิงมุม” (conservation of momentum and angular momentum) ในด้านทัศนศาสตร์ (optics) เขาประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ที่ใช้งานได้จริงเป็นครั้งแรก และยังพัฒนาทฤษฎี เกี่ยวกับสีบนพื้นฐานจากการสังเกต พบว่าปริซึมสามารถ แยกแสงสีขาว เป็นสเปกตรัมแสงเจ็ดสีที่ตามองเห็น นอกจากนี้ นิวตันยังคิดค้นสูตรเอ็มพิริคัลสำหรับ กฎการเย็นตัว กับศึกษาควมเร็วเสียง

นิวตันได้รับเกียรติร่วมกับกอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ ว่าเป็นผู้ พัฒนาคิดค้น แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ (differential and integral calculus) นิวตันยังสาธิต “ทฤษฎบททวินามทั่วไป” (generalized binomial theorem) ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็น “วิธีของนิวตัน” (Newton ’s method) ใช้สำหรับคำนวณค่าตัวแปร โดยกำหนดให้ค่าฟังก์ชันเท่ากับศูนย์ (zeroes of a function) และยังมีผลงานการศึกษาอนุกรมกำลัง (power series) ด้วย

เกียรติยศของนิวตันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ใน อันดับสูงยิ่ง ดังปรากฏในการสำรวจนักวิทยาศาสตร์ ในราชสมาคม (Royal Society) ของประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 2005 ถามว่าใครส่งผลต่อ ประวัติศาสตร์ของ วิทยาศาสตร์มากกว่ากัน ปรากฏว่า นิวตันมีอิทธิพล สูงกว่าแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นอย่างมาก

1

ไอแซก นิวตัน

(Isaac Newton)

2

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(Albert Einstein)

3

นิโกลา เทสลา

(Nikola Tesla)

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

(Galileo Galilei)

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

(Leonardo da Vinci)

6

ชาลส์ ดาร์วิน

(Charles Darwin)

7

มัคซ์ พลังค์

(Max Planck)

8

นีลส์ โบร์

(Niels Bohr)

9

อะลัน ทัวริง

(Alan Turing)

10

มารี กูรี

(Marie Curie)

 

วาทะ :

“To myself I am only a child playing on the beach, while vast oceans of truth lie undiscovered before me.”

“ข้าเองเป็นแค่เด็กน้อย ที่เล่นอยู่ริมชายหาด ที่มีห้วงมหาสมุทรของ ความจริงอันไพศาล ทอดรอการค้นพบ อยู่เบื้องหน้า”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/24/top-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________