STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (18)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา ในด้านจำนวนที่ นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

3

นิโกลา เทสลา

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-10

1856 – 1943

เทสลา เป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์ชาวเซอร์เบีย กล่าวกันว่า เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ คนสำคัญที่สุดแห่งยุคปัจจุบัน เขาคือบุคคลที่ “สาดแสงไฟเหนือพื้นโลก” เทสลาเป็นที่รู้จักดีที่สุด จากผลงานที่ปฏิวัติโลก ในสาขาไฟฟ้า (electricity) และความเป็นแม่เหล็ก (magnetism) ในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 สิทธิบัตร และงานด้านทฤษฎีของเทสลา ก่อเกิดพื้นฐาน ระบบไฟฟ้ากระแสสลับแก่โลกสมัยใหม่ รวมทั้งระบบจ่าย กระแสไฟฟ้าหลายเฟสและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยที่เขาเป็นผู้เปิดประตูสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ถึงขั้นนักเขียนชีวประวัติที่ร่วมสมัยกับเทสลา ยกย่อง เขาไว้หลายอย่าง อาทิ “บิดาแห่งวิชาฟิสิกส์” (Father of Physics) “บุรุษผู้สร้างสรรค์ศตวรรษที่ 20” (The man who invented the twentieth century) และ “นักบุญอุปถัมภ์ไฟฟ้าแผนใหม่” (the patron saint of modern electricity) นอกเหนือจากผลงานด้าน วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้าแล้ว เขายังมี ผลงานอีกหลายอย่างในระดับแตกต่างกัน อันก่อกำเนิด ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) การควบคุมระยะไกล (remote control) เรดาร์ (radar) และวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (computer science) และมีส่วนช่วย แผ่ขยายด้านขีปนศาสตร์ (ballistics) ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (nuclear physics) และฟิสิกส์ทฤษฎี (theoretical physics) ในปี 1943 ศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกา้ตัดสินให้ เขาว่าเป็น "ผู้ประดิษฐ์วิทยุ" ผลงานมากมายของเขา้ ถูกนำมาใช้สนับสนุนวิทยาศาสตร์เทียม ทฤษฎียูเอฟโอ และยุคใหม่ของการศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งล้วน เป็นเรื่องของความเชื่อ

 

1

ไอแซก นิวตัน

(Isaac Newton)

2

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(Albert Einstein)

3

นิโกลา เทสลา

(Nikola Tesla)

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

(Galileo Galilei)

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

(Leonardo da Vinci)

6

ชาลส์ ดาร์วิน

(Charles Darwin)

7

มัคซ์ พลังค์

(Max Planck)

8

นีลส์ โบร์

(Niels Bohr)

9

อะลัน ทัวริง

(Alan Turing)

10

มารี กูรี

(Marie Curie)

 

วาทะ :

“The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.”

“นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน คิดเชิงลึก แทนที่จะคิด ให้กระจ่างแจ้ง คนที่มีจิตแจ่มใส จะคิดได้กระจ่างแจ้ง แต่คนชอบคิดเชิงลึก และเป็นบ้าได้”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/24/top-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________