STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (17)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา ในด้านจำนวนที่ นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-10

1564 – 1642

กาลิเลโอ เป็นนักฟิสิกส์ และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ความสำเร็จของเขารวมถึงการปรับปรุงกล้องโทรทรรศน์ (telescope) กับการสังเกตพบทางดาราศาสตร์ที่ตามมา รวมถึงการสนับสนุนความคิด “แนวคิดศูนย์สุริยะ” (heliocentrism) ของโคเพอร์นิคัสที่ว่า ดวงอาทิตย์เป็น ศูนย์กลางของเอกภพ กาลิเลโอได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่ง ดาราศาสตร์สมัยใหม่แบบสังเกต” (father of modern observational astronomy) “บิดาแห่งฟิสิกส์ สมัยใหม่” ( father of modern physics) “บิดาแห่ง วิทยาศาสตร์” (father of science) และ “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ์สมัยใหม่” (Father of Modern Science)

การเคลื่อนที่ของวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอย่าง สม่ำเสมอ ที่สอนกันในชั้นมัธยมเกือบทุกแห่ง และใน หลักสูตรฟิสิกส์เบื้องต้น เป็นสิ่งที่กาลิเลโอศึกษาไว้ เรียกว่าวิชา “จลนศาสตร์” (kinematics)

ผลงานต่อดาราศาสตร์แบบสังเกตของกาลิเลโอรวมถึง การยืนยันด้วยกล้องโทรทรรศน์ ว่าดาวศุกร์มีขึ้น-แรม การค้นพบดวงจันทร์ดวงโตสุดของดาวพฤหัสบดีรวม 4 ดวง ที่ได้ชื่อเป็นเกียรติแก่เขาว่า “ดวงจันทร์กาลิเลโอ” (Galilean moons ) รวมถึงการสังเกตและการวิเคราะห์ “จุดในดวงอาทิตย์” (sunspots) กาลิเลโอยังทำผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอีกด้วย เช่น การออกแบบปรับปรุงเข็มทิศ

การสนับสนุนโคเพอร์นิคัส เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมาก ในช่วงชีวิตของกาลิเลโอ เนื่องจากความเชื่อ “แนวคิด ศูนย์โลก” (geocentrism) ที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลาง ครอบงำ มาตั้งแต่ยุคของอาริสโตเติล และการโต้เถียงนี้ ี้นำภัยมาให้ จากการนำเสนอดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดังที่ความจริงที่พิสูจน์แล้วนี้ เป็นผลให้ศาสนจักร แคทอลิก ประกาศห้ามการสนับสนุนความคิดนี้ เพราะว่า ในขณะนั้นยังไม่มีการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ ในที่สุด กาลิเลดอก็ถูกบีบให้กลับคำให้การความเชื่อศูนย์สุริยะ และใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่แต่ในบ้านที่กักกัน ด้วยคำสั่งของ ศาลไต่สวนของศาสนจักร (the Holy Inquisition)

 

1

ไอแซก นิวตัน

(Isaac Newton)

2

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(Albert Einstein)

3

นิโกลา เทสลา

(Nikola Tesla)

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

(Galileo Galilei)

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

(Leonardo da Vinci)

6

ชาลส์ ดาร์วิน

(Charles Darwin)

7

มัคซ์ พลังค์

(Max Planck)

8

นีลส์ โบร์

(Niels Bohr)

9

อะลัน ทัวริง

(Alan Turing)

10

มารี กูรี

(Marie Curie)

 

วาทะ :

“All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them.”

“ความจริงทั้งปวงที่ค้นพบแล้ว เข้าใจได้ง่าย ประเด็นคือ ต้องค้นพบความจริงเหล่านั้น ให้พบเสียก่อน”

 

 

ดวงจันทร์กาลิเลโอทั้ง 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา

แกนีมีด และกัลลิซีโอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/24/top-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________