STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (15)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา ในด้านจำนวนที่ นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

6

ชาลส์ ดาร์วิน

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-10

1809 – 1882

ดาร์วิน เป็นนักธรรมชาติวิทยาและนักชีววิทยา เขาแสดง ให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตทุกสปีชีส์ (species) มีวิวัฒนาการ ผ่านกาลเวลา มาจากบรรพบุรุษร่วมกัน ผ่านกระบวนการ ที่เขาเรียกว่า “การคัดเลือกโดยธรรมชาติ” (natural selection) ข้อเท็จจริงที่ว่า มี “วิวัฒนาการ” (evolution) เกิดขึ้น เป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาคมวิทยาศาสตร์และ สาธารณชนทั่วไปตั้งแต่ในขณะที่ดาร์วินยังมีชีวิตอยู่ ต่อมาในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 ทฤษฎีการคัดเลือก โดยธรรมชาติของเขา ก็เป็นที่เห็นกันอย่างกว้างขวางว่า เป็นการอธิบายมูลฐานของ “กระบวนการวิวัฒนาการ” ซึ่งทุกวันนี้ได้ก่อเกิดเป็นพื้นฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการ สมัยใหม่ในรูปแบบที่ดัดแปรไป การค้นพบทาง วิทยาศาสตร์ของดาร์วินนี้ ยังคงเป็นรากฐานของวิชา ชีววิทยา เพราะช่วยอธิบายภาพรวมเชิงตรรกะของ ความหลากหลายทางชีวภาพได้ หนังสือของเขาตีพิมพ์ เมื่อปี 1859 “ว่าด้วยกำเนิดของสปีชีส์” (On the Origin of Species) สถาปนา “การวิวัฒนาการโดยการสืบสาย ร่วมกัน” ขึ้นเป็นคำอธิบายที่โดดเด่นของความ หลากหลายในธรรมชาติ การศึกษาวิวัฒนาการของ มนุษย์ของดาร์วิน รวมถึงการคัดเลือกเพศ ปรากฏอยู่ใน หนังสือชื่อ “การสืบสายของมนุษย์และการคัดเลือกอัน เกี่ยวเนื่องกับเพศ” (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex) ตามมาด้วยหนังสืออีก เล่มหนึ่งคือ “การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์และ สัตว์” (The Expression of the Emotions in Man and Animals) ดาร์วินได้รับการยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ ที่ทำมา โดยเป็น 1 ใน 5 ของบุคคลในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ของประเทศอังกฤษ ที่รัฐจัดพิธีศพให้เป็นเกียรติยศ

ต้นแบบร่าง Tree of Life ลายมือของดาร์วิน

1

ไอแซก นิวตัน

(Isaac Newton)

2

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(Albert Einstein)

3

นิโกลา เทสลา

(Nikola Tesla)

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

(Galileo Galilei)

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

(Leonardo da Vinci)

6

ชาลส์ ดาร์วิน

(Charles Darwin)

7

มัคซ์ พลังค์

(Max Planck)

8

นีลส์ โบร์

(Niels Bohr)

9

อะลัน ทัวริง

(Alan Turing)

10

มารี กูรี

(Marie Curie)

 

วาทะ :

“I love fools’ experiments. I am always making them.”

“ข้ารักการทดลองโง่ ๆ และข้าก็ทำการทดลองโง่ ๆ ออกบ่อยไป”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/24/top-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________