STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (14)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา ในด้านจำนวนที่ นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

7

มัคซ์ พลังค์

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-10

1858 – 1947

มัคซ์ พลังค์ เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เขาได้ชื่อว่า เป็นผู้ริเริ่ม "ทฤษฎีควอนตัม" (quantum theory) และยังเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์คนสำคัญที่สุด ของศตวรรษ ที่ 20 พลังค์มีผลงานมากมายด้าน "ฟิสิกส์ทฤษฎี" (theoretical physics) แต่ชื่อเสียงของเขาโดยหลัก ตั้งอยู่บนบทบาทของเขา ในฐานะผู้เริ่มต้นทฤษฎี "กลศาสตร์ควอนตัม" (quantum mechanics) ทฤษฎีนี้ปฏิวัติความเข้าใจของเรา ต่อกระบวนการของ อะตอม และที่ย่อยกว่า อะตอม (subatomic) ทำนอง เดียวกับที่ "ทฤษฎี สัมพัทธภาพ" (relativity theory) ของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ปฏิวัติความเข้าใจของเรา ต่อ “ปริภูมิและเวลา” (space and time) ทฤษฎีทั้งสองนี้ เป็นองค์ประกอบของ "ทฤษฎีหลักมูล" (fundamental theory) ทางฟิสิกส์ทั้งหลายในศตวรรษที่ 20 การค้นพบ ของเขานำไปส ู่การประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม และ การทหารมากมาย อันมีผลต่อทุกรูปแบบของชีวิต สมัยใหม่

ภาพ : Max Planck Institute for Quantum Optics

มี 2 วิธีที่จะนำอนุภาคจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง ของเนินเขา สำหรับฟิสิกส์แบบฉบับ (classical physics) อนุภาค ก็คืออนุภาค ดังนั้น ก็ต้องใช้พลังงานที่สูง เพื่อนำเอาอนุภาคข้ามเนินไป แต่กลศาสตร์ควอนตัม กลับบอกว่า อนุภาค มีพฤติกรรมเป็นได้ทั้งอนุภาค และคลื่น (wave-particle duality) ความเป็นคลื่นนี้ ทำให้อนุภาคที่มีระดับพลังงานเท่าเดิม สามารถผ่านทะลเนินเขาไปได้ ซึ่งมีประโยชน์ใช้ผลิต "หน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำ" (semiconductor memory)

1

ไอแซก นิวตัน

(Isaac Newton)

2

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(Albert Einstein)

3

นิโกลา เทสลา

(Nikola Tesla)

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

(Galileo Galilei)

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

(Leonardo da Vinci)

6

ชาลส์ ดาร์วิน

(Charles Darwin)

7

มัคซ์ พลังค์

(Max Planck)

8

นีลส์ โบร์

(Niels Bohr)

9

อะลัน ทัวริง

(Alan Turing)

10

มารี กูรี

(Marie Curie)

 

วาทะ :

“We have no right to assume that any physical laws exist, or if they have existed up to now, that they will continue to exist in a similar manner in the future.”

“กฎทางฟิสิกส์ทั้งหลาย ถ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ ในอนาคต มันก็จะยังเป็นไปอย่างนั้น โดยใครก็ไม่มีสิทธิ์กะเกณฑ์ ว่ามันมีอยู่หรือไม่”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/24/top-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________