STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (12)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา ในด้านจำนวนที่ นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

9

อะลัน ทัวริง

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-10

1912 – 1954

ทัวริงเป็นนักคณิตศาสตร์และนักตรรกศาสตร์ชาวอังกฤษ มักกล่าวกันว่า เขาเป็นบิดาแห่ง "วิทยาการคอมพิวเตอร์"์ (computer science ) สมัยใหม่ คุณูปการของเขาคือ การสร้าง เครื่องคำนวณทัวริง (Turing machine) ซึ่ง พัฒนา “ขั้นตอนวิธี” (algorithm) และ “การคำนวณ” (computation) อันเป็นแนวคิดอย่างใหม่ ที่มีอิทธิพลสูง กล่าวคือ เขาได้สร้างการทดสอบที่เรียกว่า “การทดสอบ ทัวริง” (Turing test) ซึ่งมีผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ์อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับ “เอไอ” หรือ “ปัญญา ประดิษฐ์"์ (artificial intelligence) ว่าจะสามารถทำให้ ้เครื่องจักร “มีสำนึก” (conscious) และ “คิดเป็น” ต่อมา ทัวริงได้ทำงานที่ National Physical Laboratory ที่นี่ เขาออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อว่า “the ACE” ซึ่งเป็น แบบแรก ๆ ที่ออกแบบให้มีหน่วยเก็บโปรแกรม (stored-program computer)ได้ แม้ว่าไม่เคยมีการสร้างขึ้นมา อย่างเต็มรูปแบบก็ตาม ในปี 1948 ทัวริงย้ายไปที่ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เพื่อทำงานกับ Manchester Mark I เครื่องจักรคำนวณเครื่องแรก ๆ ของโลก ซึ่งได้ใช้ ้แนวคิดของเขามาพัฒนา ที่ในยุคนั้น เรียกได้อย่าง เต็มปากว่าเป็นเครื่อง “คอมพิวเตอร์” อย่างแท้จริง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทัวริงทำงานที่ศูนย์ถอดรหัส ของอังกฤษชื่อว่า Bletchley Park และรับหน้าที่หัวหน้า หน่วยถอดรหัส Hut 8 อยู่ระยะหนึ่ง หน่วยนี้รับผิดชอบ ถอดรหัสของกองทัพเรือเยอรมัน เขาคิดเทคนิค หลายอย่าง สำหรับถอดรหัสของเยอรมัน ซึ่งรวมถึง เทคนิคที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ถอดรหัส ที่ใช้ “เครื่องกล ไฟฟ้า” (electromechanical machine) ที่มีชื่อว่า bombe ซึ่งมีชื่อมากในการถอดรหัส ของเครื่องเข้ารหัส และถอดรหัส Enigma machine ของเยอรมัน

1

ไอแซก นิวตัน

(Isaac Newton)

2

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(Albert Einstein)

3

นิโกลา เทสลา

(Nikola Tesla)

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

(Galileo Galilei)

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

(Leonardo da Vinci)

6

ชาลส์ ดาร์วิน

(Charles Darwin)

7

มัคซ์ พลังค์

(Max Planck)

8

นีลส์ โบร์

(Niels Bohr)

9

อะลัน ทัวริง

(Alan Turing)

10

มารี กูรี

(Marie Curie)

 

วาทะ :

“Science is a differential equation. Religion is a boundary condition.”

“วิทยาศาสตร์ คือ สมการเชิงอนุพันธ์ ที่มีศาสนาเป็น เงื่อนไขขอบ”

 

 

Turing machine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/24/top-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________